Kir Żałobny

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału: Anna Jastrzębska

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 5181, 5190

Zadania:

  • prowadzenie ewidencji podatników w zakresie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
  • wymiar podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
  • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty targowej,
  • prowadzenie kontroli podatkowych,
  • koordynowanie pomocy publicznej w zakresie należącym do Miasta,
  • prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg stanowiących i nie stanowiących pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym również stanowiących dochody gmin a pobieranych przez urzędy skarbowe,
  • przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień w tym zakresie,
  • przygotowywanie materiału do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  • naliczanie i windykacja kary porządkowej, o której mowa w art. 262 Ordynacji podatkowej,
  • wymiar opłaty eksploatacyjnej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter