Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Naczelnik Wydziału: Wojciech Bekierz

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2060, 2070, 2071

Zadania:

  • prowadzenie zbioru danych dotyczących spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
  • prowadzenie w ramach nadzoru właścicielskiego okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału Miasta,
  • uczestniczenie w działaniach związanych z prywatyzacją lub przekształceniami spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
  • koordynacja procesu wnoszenia aportów w postaci nieruchomości do spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
  • prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem, cofaniem i zbywaniem udziałów i akcji w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska,
  • prowadzenie ewidencji mienia będącego własnością Miasta oraz mienia wykorzystywanego przez Miasto na podstawie innych tytułów prawnych,
  • koordynacja i nadzorowanie procesu inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska oraz majątku użytkowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska,
  • sporządzanie informacji o stanie mienia do wykonania budżetu Miasta,
  • koordynacja przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Ruda Śląska,
  • prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter