Kir Żałobny

Wydział Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Naczelnik Wydziału: Krzysztof Piecha

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 3250, 3251, 3252, 3253

Zadania:

 • opracowywanie planów rozwojowych w zakresie kultury oraz realizowanie wynikającychz nich zadań,
 • opracowywanie planów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury oraz sprawowanie nadzorunad działalnością tych instytucji,
 • organizowanie i współorganizowanie na terenie miasta imprez kulturalnych,
 • przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie masowych imprez kulturalnych oraz przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu takich imprez poza siedzibą instytucji,
 • wspieranie i promowanie twórczości artystycznej oraz wnioskowanie o przyznanie nagródza osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 • wnioskowanie o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, animacją i ochroną dóbr kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych z zakresu kultury,
 • realizacja zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury w Mieście,
 • planowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji Miasta,
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o wydarzeniach w Mieście,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • prowadzenie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych Miasta Ruda Śląska,
 • prowadzenie monitoringu mediów oraz stron internetowych pod kątem pozyskiwania informacji o tematyce samorządowej oraz o mieście Ruda Śląska,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi lub sprostowań do artykułów zamieszczanychna łamach prasy,
 • organizowanie spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami i grupami środowiskowymi,
 • przygotowywanie projektów pism okolicznościowych i wystąpień,
 • koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Prezydenta Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem flagi, herbu oraz logo Miasta,
 • prowadzenie Biblioteki Urzędu Miasta,
 • promocja przedsiębiorczości i terenów inwestycyjnych,
 • obsługa organizacyjna i administracyjna Rady Gospodarczej,
 • realizacja przez koordynatora ds. dostępności zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter