Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Inwestycji

Naczelnik Wydziału: Piotr Janik

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3000, 3010, 3020, 3021, 3030, 3031, 3040, 3050

Zadania:

 • opracowywanie zbiorczych projektów zadań inwestycyjnych, remontów i rozbiórek,
 • sporządzanie zbiorczego, rocznego projektu budżetu w części dotyczącej inwestycji, remontów i rozbiórek,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, remontów i rozbiórek,
 • przygotowywanie i realizacja inwestycji, remontów i rozbiórek,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • przekazywanie placów budowy,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego i obsługi geodezyjnej,
 • zabezpieczenie dostaw inwestorskich,
 • organizowanie odbiorów technicznych i końcowych,
 • sporządzanie dowodów OT (przyjęcie środka trwałego) i przesyłanie ich do wnioskodawcy zadań,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji, remontów i rozbiórek w miejskich placówkach oświatowych przekraczających kwotę 50 000 zł.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter