Kir Żałobny

Wydział Informatyki

Naczelnik Wydziału: Tomasz Graliński

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 1390, 2400

Zadania:

1. Referat Infrastruktury, Oprogramowania i Bezpieczeństwa Sieci

 • prowadzenie zadań związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowej,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • administrowanie serwerami i utrzymanie sprawności systemów operacyjnych,
 • prowadzenie zakupów oraz gospodarowanie sprzętem komputerowym i licencjami na oprogramowanie,
 • prowadzenie bieżącej konfiguracji oraz instalacji sprzętu komputerowego,
 • aktualizowanie oprogramowania systemowego, sprzętowego, baz antywirusowych oraz oprogramowania firewall,
 • prowadzenie ewidencji użytkowników oraz ewidencji sprzętu komputerowego,
 • organizowanie serwisu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i systemów,
 • wspieranie techniczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta prowadzących strony internetowe,
 • testowanie i instalacja najnowszych wersji oprogramowania,
 • utrzymywanie i administrowanie prowadzonymi w Urzędzie komputerowymi bazami danych,
 • prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości działania aplikacji,
 • zarządzanie aplikacjami, w tym nadawanie uprawnień do korzystania z baz danych,
 • organizowanie szkoleń dla użytkowników w zakresie korzystania z kont i pracy w sieci,
 • administrowanie i bieżąca konfiguracja sieci komputerowej,
 • utrzymanie i gospodarowanie domenami,
 • prowadzenie zakupów, gospodarowanie oraz pomoc techniczna w rozprowadzaniu i montażu materiałów eksploatacyjnych.

2. Referat Rozwoju Usług Informatycznych

 • realizacja zadań związanych z identyfikacją potrzeb, opracowaniem i aktualizacją strategii zapewniającej rozwój usług e-administracji,
 • budowa zintegrowanej platformy zarządzania miastem i centralnej platformy e-usług publicznych, poprzez efektywne wykorzystanie powiązań aplikacji użytkowanych w Urzędzie,
 • koordynowanie i nadzór nad poprawnością działania i udostępniania e-usług przez zintegrowane systemy informatyczne w Urzędzie,
 • nadzorowanie i inicjowanie działań mających na celu efektywne wykorzystywanie aplikacji użytkowych w Urzędzie,
 • udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez użytkowników, dotyczących działania aplikacji użytkowych eksploatowanych w Urzędzie,
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie aplikacji użytkowych eksploatowanych w Urzędzie,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu planowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia usług e-administracji w Urzędzie, służących sprawnemu zarządzaniu i funkcjonowaniu Urzędu.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter