Kir Żałobny

Wydział Budżetu Miasta

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Izydorczyk

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2030, 2000, 2010, 2020, 2021, 2040, 2041.

Zadania:

 • przygotowywanie projektu budżetu Miasta,
 • opracowywanie prognoz finansowych budżetu Miasta, w tym sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • opracowywanie projektów zmian budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • monitorowanie wykonania budżetu Miasta i sporządzanie analiz w tym zakresie,
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • prowadzenie rachunkowości związanej z rachunkiem podstawowym budżetu Miasta, w tym kontrolowanie dochodów i środków samorządowych przekazywanych na wydatki realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne,
 • obsługa kasowa jednostki budżetowej Urząd Miasta Ruda Śląska,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, tj. kwitariuszy przychodowych,
 • koordynowanie działań związanych z realizacją umowy dotyczącej obsługi bankowej Miasta,
 • regulowanie zobowiązań Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych,
 • prowadzenie Generalnego Rejestru Umów Miasta Ruda Śląska.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter