Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Administracyjny

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Dzwinczyk

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 2300, 2301, 2302, 2310

Zadania:

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 • planowanie i realizacja dochodów oraz rozliczanie ponoszonych wydatków dotyczących właściwego funkcjonowania Urzędu Miasta,
 • zarządzanie budynkami Urzędu Miasta, w tym ochrona budynków, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz gospodarka pomieszczeniami biurowymi i ogólnoużytkowymi,
 • gospodarowanie materiałami zaopatrzeniowymi, środkami transportu, odzieżą służbową i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie Urzędu,
 • zlecanie prac remontowo - budowlanych, a także innych usług związanych z utrzymaniem budynków, w których znajduje się Urząd Miasta,
 • zapewnienie dobrego stanu technicznego i porządku w pomieszczeniach Urzędu Miasta,
 • prowadzenie ewidencji majątku budynków Urzędu Miasta,
 • prowadzenie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem centrali telefonicznej Urzędu Miasta wraz z rozliczaniem kosztów rozmów w zakresie telefonów stacjonarnych,
 • prowadzenie nadzoru nad właściwym użytkowaniem telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta wraz z rozliczaniem ich kosztów,
 • zamawianie pieczęci i prowadzenie ich ewidencji oraz zamawianie podpisów elektronicznych i prowadzenie ich ewidencji,
 • prowadzenie małej poligrafii,
 • współorganizowanie obsługi konferencji, narad i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta i jego Zastępców,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i dystrybucją promulgatorów i prasy oraz innych publikacji,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób odpracowujących karę ograniczenia wolności na podstawie wyroku sądowego.

Archiwum Zakładowe

 • prowadzenie archiwum zakładowego i nadzorowanie ekspozytur w innych jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta,
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
 • koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją kart usług dla zadań realizowanych przez Urząd Miasta Ruda Śląska, umieszczonych na platformie internetowej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter