Kir Żałobny

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC: Joanna Michalska-Mol
Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108

Zadania:

  • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  • udzielanie ślubów cywilnych oraz wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych i zawieranych poza granicami RP,
  • wpisywanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktów zagranicznych oraz dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
  • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
  • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie uznawania ojcostwa, nadawania dziecku nazwiska małżonka, zmiany imion dziecka, o imieniu i nazwisku ojca nieznanego w akcie urodzenia, o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • organizowanie uroczystości Złotych Godów Małżeńskich, dotyczących mieszkańców,
  • wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, w tym pobór opłaty skarbowej,
  • rejestracja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wynikających z akt stanu cywilnego.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter