Header decorative image
Kir Żałobny

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: Michał Guzy, tel. 32-244-90-00 wew. 7610;

• Zastępca Pełnomocnika oraz Kierownik Kancelarii Niejawnej: Dariusz Janysek, tel. 32-244-90-00 wew. 7603;

• Administrator Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: Tomasz Graliński, tel. 32-244-90-00 wew. 1390

Poniższe zadania pełnomocnik ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy Pionu Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zapewnienie zabezpieczeń i procedur ochrony bezpieczeństwa fizycznego kancelarii niejawnej.
 2. Zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z tego szacowania.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych i przestrzegania związanych z tym przepisów w Urzędzie Miasta, Miejskich Osobach Prawnych i Jednostkach Organizacyjnych.
 5. Opracowanie instrukcji oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.
 6. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad jego realizacją.
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 8. Prowadzenie wykazu osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.
 9. Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec osób mających być dopuszczonymi lub posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i wydawanie dla nich poświadczeń bezpieczeństwa, zgody oraz upoważnień.
 10. Przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 11. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej realizującej zadania związane z przetwarzaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter