Kir Żałobny

Kancelaria Rady Miasta

Naczelnik Wydziału: Marta Bilska-Meder
Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 2080, 2090, 2120

Zadania:

 • obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady Miasta i Rady Miasta,
 • przygotowywanie sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji Rady Miasta pod względem technicznym:
  - wysyłanie zaproszeń dla radnych i gości,
  - terminowe przygotowywanie i wysyłanie materiałów sesyjnych,
  - prowadzenie dokumentacji posiedzeń,
  - opracowywanie protokołów posiedzeń,
  - wysyłanie wniosków komisji do Prezydenta Miasta,
 • przygotowywanie uchwał w zakresie działania Rady Miasta,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miasta i przekazywanie ich Prezydentowi Miasta,
 • przekazywanie Prezydentowi Miasta interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych przez radnych,
 • prowadzenie archiwum Rady Miasta,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności komisji Rady Miasta,
 • pomoc radnym w sprawowaniu mandatu,
 • wykonywanie prac związanych z wyborami do Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz referendów państwowych i miejskich,
 • wykonywanie prac związanych z wyborem ławników,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem spotkań i sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miasta.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter