Header decorative image
Kir Żałobny

Biuro Prawne

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3160, 3210, 3220, 3230

Zadania:

  • opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta,
  • udzielanie porad prawnych, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz w podejmowaniu czynności związanych z zabezpieczeniem interesów Miasta,
  • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, dotyczących działalności samorządu,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Miasto rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
  • opiniowanie pod względem formalno - prawnym znaczących decyzji w sprawach kadrowych,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika Miasta w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
  • prowadzenie zbioru powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
  • prowadzenie rejestrów, w tym repertorium spraw sądowych,
  • prowadzenie obsługi prawnej Miasta jako udziałowca bądź akcjonariusza w spółkach prawa handlowego.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter