Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, oddawać wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Noworudzkiej 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest w ramach umowy zawartej z miastem przez BM Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 30, 34-120 Andrychów.

Godziny pracy (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

 • poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00,
 • sobota od 10.00 do 14.00

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. metale,
 5. szkło,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyte opony,
 10. odpady tekstyliów i odzieży,
 11. świetlówki,
 12. bioodpady,
 13. przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta,
 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpady niebezpieczne,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 17. odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, wełna mineralna, wata szklana, zderzaki, rury kanalizacyjne, styropian z ocieplenia budynków.

Pobierz ulotkę dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PDF, 8,14 MB).

Pobierz regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PDF, 50 KB)