Kir Żałobny

Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK

Od czerwca 2023 r. zmieniły się zasady przyjmowania odpadów komunalnych w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK).

  1. Konieczne jest okazanie przez osobę przekazującą odpady do PSZOK dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  2. Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest w przypadku zabudowy wielorodzinnej okazanie osobie obsługującej PSZOK potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. informacja o opłatach za lokal, oświadczenie administratora budynku) wystawionego w okresie nie później niż ostatnich 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym przekazujący odpady komunalne zamierza oddać je do PSZOK.
  3. Konieczne jest posiadanie upoważnienia w przypadku przekazywania odpadów do PSZOK i pobierania worków typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – mieszkańcy, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobiście lub nie są posiadaczami lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej muszą okazać upoważnienie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania - na podstronie poświęconej Punktowi Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter