Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wsparcie dla dużych rodzin

Wsparcie dla dużych rodzin

Ponad 1150 kart dla ponad 230 rodzin wydał już w tym roku rudzki magistrat w ramach  programu „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Posiadacze pomarańczowej dyskietki korzystają z preferencyjnych cen i ulg w miejskich jednostkach kulturalnych oraz instytucjach i podmiotach, które przystępują do programu. Rudzka Karta Rodziny jest uznawana w wielu miejscach, nie tylko w Rudzie Śląskiej. Dla rudzkich dużych rodzin zniżki zaproponował m.in. Śląski Ogród Zoologiczny i Śląskie Wesołe Miasteczko. Uzupełnieniem Rudzkiej Karty Rodziny 3+ będzie ogólnopolska  Karta Dużej Rodziny, o wydanie której już można składać wnioski.

- Cieszę się, że miasto wprowadziło Kartę 3 +. Dzięki temu z pewnością moje dzieci będą częściej korzystać z miejskich basenów – mówi Agnieszka Belok, która już odebrała Kartę 3+ dla swojej rodziny. Z posiadania karty jest także zadowolona Ania Błachno, mama trójki dzieci. – Oferowane zniżki z pewnością odciążą mój domowy budżet – podkreśla. – Mam nadzieję, że oferta ulg dostępnych w ramach programu będzie się poszerzać – dodaje pani Ania.

Niższe ceny biletów wstępu na miejskie baseny, 50% zniżki za wejście do Muzeum Miejskiego oraz ulgi w opłatach za zajęcia dodatkowe w rudzkich placówkach kulturalnych, to tylko niektóre preferencje dla rodzin wielodzietnych mieszkających w Rudzie Śląskiej. Do programu dołączają kolejne instytucje i prywatni przedsiębiorcy. Śląskie Wesołe Miasteczko oferuje rudzianom 20% zniżki na karnety całodniowe, Śląski Ogród Zoologiczny rabat 50%  od cen zawartych w cenniku. Wykaz wszystkich partnerów programu dostępny jest na stronie www.rudaslaska.pl.
Ponadto rudzianie, podobnie jak rodziny wielodzietne w całym kraju, mogą już ubiegać się o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do zniżek w całym kraju.

Program „Rudzka Karta Rodziny 3+” został wprowadzony w życie pół roku temu. Skorzystało z niego już ponad 230 rodzin. Na wydanie karty czekają kolejne 43 rodziny – Mam nadzieję, że program  będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem także ze strony lokalnych przedsiębiorców – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Partnerstwo w programie „Rudzkiej Karty Rodziny 3+" z pewnością wpłynie na pozytywny wizerunek firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców – podkreśla prezydent miasta.

„Rudzka Karta Rodziny 3+” to wsparcie dla dużych rodzin, czyli wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 lat o ile dzieci uczą się lub studiują, zameldowanych i zamieszkałych w Rudzie Śląskiej. Z karty mogą korzystać też osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz rodzinne domy dziecka działające w mieście, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, a także całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze.  W Rudzie Śląskiej program dotyczy prawie 9,5 tys. dzieci. O kartę mogą ubiegać się również rodzice i opiekunowie prawni, co łącznie daje prawie 15 tys. osób.

Żeby otrzymać „Rudzką Kartę Rodziny 3+”, trzeba wypełnić odpowiedni druk, który dostępny jest  na stronie internetowej miasta. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez siebie warunkach - mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 32 244 90 00,wew. 3292, email: zdrowie@ruda-sl.pl.

Obok funkcjonującej już rudzkiej karty dla dużych rodzin można ubiegać się o ogólnopolską  Kartę Dużej Rodziny, która będzie uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia Rudzka karta Rodziny 3+. Właśnie ruszył nabór wniosków o wydanie karty ogólnopolskiej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Otrzymuje ją każdy członek rodziny, bez względu na kryterium dochodowe, podobnie jak w przypadku rudzkiej karty.  Ogólnopolska karta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne z całego kraju.  Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. O wydanie ogólnopolskiej karty należy złożyć wniosek w Urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania. Rudzianie mogą składać wnioski w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - tam gdzie przyjmowane są też wnioski o wydanie rudzkiej karty. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Co ważne, musi posiadać przy sobie dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter