Kir Żałobny

Sprawy w UM tylko przez internet i telefon

Sprawy w UM tylko przez internet i telefon

Od poniedziałku 16 marca do odwołania Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów. Urzędnicy będą nadal pracować, ale sprawy będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną. W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2: www.rudaslaska.pl/koronawirus

 1. Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta
 2. Adresy poczty elektronicznej wydziałów Urzędu Miasta
 3. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
 4. Skrzynka podawcza

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta

 • Wydział Komunikacji – tel. 32 342 32 65
 • Wydział Spraw Obywatelskich – tel. 32 244 90 18
 • Wydział Stanu Cywilnego – tel. 32 244 90 15-16
 • Biuro Rzecznika Konsumentów – tel. 32 244 90 11
 • Kancelaria Urzędu Miasta – tel. 32 244  90 42
 • Kancelaria Rady Miasta – tel. 32 342 36 05
 • Wydział Gospodarki Komunalnej – tel. 32 244 90 60
 • Wydział Urbanistyki i Architektury – tel. 32 244 90 92
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 244 90 55
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 32 244 90 80

Adresy poczty elektronicznej wydziałów Urzędu Miasta

 • Kancelaria Urzędu Miasta – um_ko@ruda-sl.pl
 • Kancelaria Rady Miasta - rada@ruda-sl.pl
 • Wydział Kadr - um_kadry@ruda-sl.pl
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - media@ruda-sl.pl
 • Wydział Zamówień Publicznych - zamowienia@ruda-sl.pl
 • Wydział Administracyjny - um_adm@ruda-sl.pl
 • Wydział Urbanistyki i Architektury - architektura@ruda-sl.pl
 • Wydział Spraw Lokalowych - um_lok@ruda-sl.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomosci@ruda-sl.pl
 • Biuro Geodety Miasta - geodezja@ruda-sl.pl
 • Wydział Inwestycji - inwestycje@ruda-sl.pl
 • Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - wosig@ruda-sl.pl
 • Wydział Dróg i Mostów - drogi@ruda-sl.pl
 • Wydział Komunikacji - komunikacja@ruda-sl.pl
 • Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - um_rk@ruda-sl.pl
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zdrowie@ruda-sl.pl
 • Wydział Budżetu Miasta - budzet@ruda-sl.pl
 • Wydział Spraw Obywatelskich - sekretariatwso@ruda-sl.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - usc@ruda-sl.pl
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - mrk@ruda-sl.pl
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego - wzk@ruda-sl.pl
 • Straż Miejska - straz@ruda-sl.pl
 • Miejski Konserwator Zabytków - zabytki@ruda-sl.pl
 • Wydział Audytu i Kontroli - um_waikw@ruda-sl.pl
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego - um_nadzor@ruda-sl.pl
 • Wydział Oświaty - oswiata@ruda-sl.pl
 • Wydział Rozwoju Miasta - fundusze@ruda-sl.pl
 • Wydział Informatyki - informat@ruda-sl.pl
 • Wydział Gospodarki Komunalnej - wgk@ruda-sl.pl

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Ruda Śląska

 • na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
  21 1050 1214 1000 0023 5886 9689
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od posiadania psa),
  - opłaty eksploatacyjnej,
  - opłaty skarbowej (opłaty za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, za wydanie zaświadczenia na wniosek, za wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).
 • na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
  72 1050 1214 1000 0010 0119 7019
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - subwencji i dotacji,
  - dochodów jednostek budżetowych,
  - udziałów w podatku PIT i CIT.
 • na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
  28 1050 1214 1000 0010 0119 7035
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - wydawania prawa jazdy, legitymacji instruktora i kart parkingowych,
  - opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - opłaty produktowej,
  - licencji na przewóz (osób, rzeczy, taksówkę osobową) i egzamin TAXI, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
  - opłat geodezyjnych,
  - mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską,
  - zakup materiałów przetargowych,
  - dziennik budowy,
  - wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska).
 • na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
  32 1050 1214 1000 0022 6874 3784
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - udostępnienia danych osobowych,
  - wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa).
 • na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
  54 1050 1214 1000 0022 2877 4150
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - zajęcia pasa drogowego,
  - reklamy umieszczone w pasie drogowym.
 • na rachunek w ING Bank Śląski S.A. o numerze:
  90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
  winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
  - gospodarowania odpadami komunalnymi.

Skrzynka podawcza

Dla osób chcących złożyć pismo bezpośrednio w siedzibie Urzędu, przewidziano taką możliwość poprzez prowizoryczną „skrzynkę podawczą”, znajdującą się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy placu Jana Pawła II.

Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
- imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
- numer telefonu kontaktowego,
- określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej”, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter