Kir Żałobny

Segregujemy bioodpady!

Segregujemy bioodpady!

Przy budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej pojawiły się brązowe pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. To efekt ujęcia w podpisanej niedawno nowej umowie na odbiór odpadów komunalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska. Już wcześniej takie pojemniki stosowane były w zabudowie jednorodzinnej.

- Rozporządzenie ministra środowiska, wprowadzające obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji obok papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Jednak umowy obowiązujące już w czasie wejścia w życie rozporządzenia zachowały ważność maksymalnie do 2021 roku. Dotyczy to m.in. Rudy Śląskiej. Poprzednia umowa obejmowała lata 2017-2018, podpisana niedawno nowa jest już zgodna z rozporządzeniem – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ten sposób na osiedlach oprócz niebieskich pojemników na papier, zielonych na szkło oraz żółtych na metale i tworzywa sztuczne stanęły brązowe pojemniki z napisem „bio”. – Należy tu wrzucać odpady ogrodowe, np. chwasty, liście, trawę, rośliny, ziemię do kwiatków, rozdrobnione gałęzie, odpady po owocach i warzywach, stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi czy odpady po domowych pupilach, np. trociny i siano – wylicza Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Nie powinny tu natomiast trafiać płynne resztki jedzenia, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, np. odpadki z mięsa, kości, ryb, żywność przetworzona w wyniku gotowania, smażenia, itp.), psie odchody i żwirek po kotach – dodaje.

Przypomnijmy, że inne zmiany wprowadzone wraz z podpisaniem nowej umowy, tym razem wynikające z nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to obowiązek wsypywania popiołu i żużlu z palenisk domowych do oddzielnych pojemników oraz zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe. Harmonogramy odbioru odpadów oraz inne przydatne informacje zamieszczone są na stromnie http://www.rudaslaska.pl/nowe-zasady-odbierania-odpadow-komunalnych. Mieszkańcy mają także możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, która wyszukuje rozkład wywozu odpadów według wybranego adresu oraz dostarcza niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tysięcy ton śmieci, w tym ponad 38 tys. ton odpadów zmieszanych. W tym okresie wysegregowano ponad 797 t papieru i tektury, ponad 1436 t opakowań z tworzyw sztucznych, 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych, ponad 1471 t szkła, ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki.

Warto przypomnieć, że co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu odpadów w zakresie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. W 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji, próg ten wynosił 12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r. osiągnął więc 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W 2018 r. trzeba więc było wysegregować 30% tych odpadów, w 2019 roku 40%, a w 2020 roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 20% w 2017 r., 30% w 2018 r. - W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – podkreśla Krzysztof Mejer.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter