Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rusza Rudzka Karta Rodziny 3+

Rusza Rudzka Karta Rodziny 3

Od 1 stycznia 2014 r. w Rudzie Śląskiej rusza program „ Rudzka Karta Rodziny 3+”. - Poprzez system ulg, preferencji i świadczeń chcemy ułatwiać życie rodzinom wielodzietnym - mówi Grażyna Dziedzic. Program przewiduje preferencyjne ceny i ulgi dla rodzin wielodzietnych w miejskich jednostkach kulturalnych oraz instytucjach i podmiotach, które przystąpią do programu.

Władze miasta liczą, że do programu włączą się lokalni przedsiębiorcy. - Udział w programie to okazja pozyskania nowych, stałych klientów – uważa prezydent miasta Grażyna Dziedzic. -  Partnerstwo w programie  „Rudzkiej Karty Rodziny 3 +" z pewnością wpłynie  na pozytywny wizerunek  firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców – dodaje prezydent miasta.

Chęć udziału w programie zadeklarował już Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Program ma charakter otwarty tzn. instytucje i firmy, które chcą zostać jego partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Kartę, które zamieszczą jako informację o swoim udziale w programie, w miejscu świadczenia swoich usług. Logo lub nazwa partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl w zakładce Rudzka Karta Rodziny 3+.

 „Rudzka Karta Rodziny 3+” będzie wsparciem dla dużych rodzin, czyli wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 24 lat o ile dzieci uczą się lub studiują), zameldowanych i zamieszkałych  w Rudzie Śląskiej, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Z karty będą mogły korzystać też osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz rodzinne domy dziecka działające w mieście, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. W Rudzie Śląskiej program dotyczyć będzie 9435 dzieci. O kartę będą się mogli ubiegać się również opiekunowie, co łącznie  daje 14 851 osób.

Żeby otrzymać Rudzką kartę Rodziny 3+, trzeba będzie wypełnić odpowiedni druk, który niebawem zostanie udostępniony na stronie internetowej miasta. Karta będzie wydawana na 3 lata. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez siebie warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00,wew. 3292, email: zdrowie@ruda-sl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter