Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Powstaje odcinek trasy N-S

Powstaje odcinek trasy N-S

Trwa budowa odcinka trasy N-S  od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja. Projekt realizowany jest przez Miasto Ruda Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

14 października przekierowano ruch samochodowy na nowy odcinek ulicy 1 Maja, który po zakończeniu całości prac będzie stanowił jezdnię zachodnią ulicy 1 Maja w rejonie węzła drogowego. Trwa układanie chodników w ciągu ul. 1 Maja oraz montaż krawężników, układanie podbudowy tłuczniowej, budowa oświetlenia, profilowanie skarp na trasie głównej.

Przekierowanie ruchu pozwoliło na rozpoczęcie prac przy budowie jezdni wschodniej ul. 1 Maja. Prowadzone są roboty rozbiórkowe starej jezdni. W najbliższym czasie rozebrany zostanie tymczasowy objazd przy wiadukcie, co umożliwi zakończenie formowania nasypu przylegającego do wiaduktu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

Informacje o projekcie, zdjęcia z budowy - www.rudaslaska.pl/trasa-n-s.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter