Kir Żałobny

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 28 grudnia br. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w związku z wejściem w życie uchwały nr PR. 0007.222.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada  2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7060) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz uchwały nr PR. 0007.221.2017 Rady Miasta Ruda Śląska  z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7059) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

POBIERZ NOWE DRUKI

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter