Header decorative image
Kir Żałobny

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie działać od stycznia 2016 r. w Rudzie Śląskiej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W trzech punktach pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

Szcegółowe informacje, w tym harmonogram pracy punktów, znajdują się pod adresem www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter