Header decorative image
Kir Żałobny

Na straży rudzkich konsumentów

Na straży rudzkich konsumentów

Sprzedaż wadliwego towaru oraz reklamacja usług remontowo-budowlanych i telekomunikacyjnych to najczęstsze problemy, z którymi mieszkańcy Rudy Śląskiej zgłaszają się do rzecznika praw konsumentów. Podczas wakacji są oni narażeni przede wszystkim na korzystanie z usług nieuczciwych biur podróży oraz firm oferujących wycieczki z tzw. „pokazami”.

Na pomoc w zakresie ochrony swoich interesów rudzcy konsumenci mogą liczyć już od 12 lat. Od 2000 r. roku istnieje bowiem w mieście instytucja miejskiego rzecznika konsumentów. Rzecznik udziela porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów, występuje w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w sprawach ochrony ich praw. Udziela także pomocy prawnej w kierowaniu spraw na drogą sądową, jak również w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

- W porównaniu do lat ubiegłych, liczba udzielonych przez nas porad ciągle rośnie. Wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej, znajomości przysługujących konsumentom praw, wzrastają oczekiwania i zapotrzebowanie przeciętnego konsumenta na odpowiednią i skuteczną pomoc – wyjaśnia Wioletta Stec-Grześkowiak, miejski rzecznik konsumentów.

O rosnącej świadomości konsumenckiej rudzian świadczą liczby. Tylko w ubiegłym roku w biurze rzecznika, czy to na miejscu, czy telefonicznie udzielono ponad 3,2 tys. porad. Miejski Rzecznik Konsumentów prawie 2,3 tys. razy wystąpił do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów. Pisemnych zgłoszeń do biura rzecznika odnotowano 705, z czego blisko 70 % spraw zakończyło się z korzyścią dla konsumentów, z pozostałych spraw 28 skierowano do sądu powszechnego.

Najwięcej spraw z zakresu reklamacji usług, które wpływają do rzecznika dotyczy reklamacji usług remontowo - budowlanych, usług telekomunikacyjnych i turystycznych oraz motoryzacyjnych. Natomiast z zakresu umów kupna – sprzedaży, zgłoszenia dotyczą najczęściej reklamacji obuwia, odzieży, sprzętu AGD i RTV, sprzętu komputerowego, mebli, telefonów komórkowych oraz części samochodowych.

 - Bardzo wiele reklamacji składanych przez konsumentów dotyczy działalności przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Chodzi tu głównie o sprzedaż bezpośrednią, prowadzoną przez operatorów niezależnych, świadczących tego typu usługi. Najczęściej zgłaszany przez konsumentów problem to wprowadzanie błąd w trakcie przedstawiania oferty przez przedstawiciela handlowego, w szczególności wykorzystywanie faktu zmiany marki przez Telekomunikację Polską S.A. - wyjaśnia Wioletta Stec-Grześkowiak. - Zawarcie umowy z takim nieuczciwym operatorem skutkować może wyższym abonamentem za usługi telekomunikacyjne, ponadto z uwagi na okresowy charakter umowy, odstąpienie od niej może wiązać się z koniecznością zapłaty na rzecz nierzetelnej firmy kary umownej – dodaje.

W ostatnim czasie wiele nieuczciwych firm próbuje wykorzystać również niedawne zmiany organizacyjne w Grupie TAURON (przejęcie Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego przez TAURON Polska Energia). Podają się one za przedstawicieli dotychczasowego dostawcy energii i wymuszają podpisanie nowej umowy.

W zakresie sprzedaży bezpośredniej duża liczba zgłoszeń konsumenckich dotyczy sprzedaży towarów w czasie wycieczki, bądź na pokazie organizowanym przez sprzedawcę. Wówczas najczęściej dochodzi do zawarcia dwóch umów: zakupu towaru, a z uwagi na jego wartość umowy kredytu konsumenckiego. W okresie letnim konsumenci bardziej narażeni są na działalność nieuczciwych biur turystycznych. Często oferta przedstawiona przed wyjazdem znacząco różni się od tego, co  korzystający z biura zastanie na miejscu do którego się udaje. Tutaj skutki procederu nieuczciwych firm turystycznych widoczne są jesienią, kiedy powracający z wypoczynku turyści zgłaszają nieprawidłowości w działaniu takich firm.

W czasie wakacji na stronie internetowej www.rudaslaska.pl zamieszczane będą informacje z zakresu prawa konsumenckiego, miejski rzecznik konsumentów przestrzegać będzie o najczęstszych sposobach działania nieuczciwych firm oraz informować będzie jak się przed nimi uchronić.

Miejski rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawowe zadania oraz podstawę prawną działania miejskiego rzecznika konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter