Header decorative image
Kir Żałobny

Komunikat Prezydenta Miasta dot. koronawirusa

Komunikat Prezydenta Miasta dot. koronawirusa

www.rudaslaska.pl/koronawirus


Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Musimy wszyscy postępować odpowiedzialnie i racjonalnie. Dlatego też podjęłam decyzję, że zawieszam wiosenne spotkania z mieszkańcami, bo Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są teraz najważniejsze. Musimy "dmuchać na zimne". Z tego samego powodu zalecimy placówkom oświatowym, by odwołały wszelkie wycieczki i wyjścia na zajęcia poza szkołą. Nie będą również odbywały się miejskie imprezy w obiektach zamkniętych. Bardzo proszę także o to, by ograniczyć odwiedziny w domach pomocy społecznej i zastosować się do zakazu odwiedzin w szpitalu.

Drodzy Mieszkańcy, z całą stanowczością apeluję o to, by nie ulegać negatywnym emocjom, a przede wszystkim nie popadać w panikę. Pamiętajmy, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia i naszych najbliższych. Postępujmy w myśl zasady, że "gram profilaktyki jest więcej wart niż kilogram leczenia". Może to brzmi jak banał, ale dobrze myjmy ręce i dbajmy o higienę. Bardzo proszę, byście poświęcili Państwo chwilę i zapoznali się z zaleceniami służb sanitarnych.

I jeszcze jeden apel, równie ważny - zadbajmy o seniorów i osoby o obniżonej odporności. Pomóżmy im w zakupach, wykupmy dla nich leki, a przede wszystkim poświęćmy im swój czas.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakiekolwiek wątpliwości co do zasad postępowania, to proszę o kontakt bezpłatną infolinią NFZ 800-190-590.

O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter