Header decorative image
Kir Żałobny

Dokończą budowę rond turbinowych!

Dokończą budowę rond turbinowych!

Do połowy września br. zostanie ukończona budowa rond turbinowych w Rudzie Śląskiej – Rudzie. Dziś rudzki magistrat rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Dzięki temu sfinalizowana zostanie przebudowa ul. 1 Maja, jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych w mieście. Roboty ruszą z początkiem maja, po półrocznym przestoju związanym z upadłością dotychczasowego wykonawcy – firmy INFRAPOL. Ich koszt wyniesie ok. 3,8 mln zł.

Przypomnijmy, że prace związane z przebudową ul. 1 Maja, obejmujące m.in. budowę rond w rejonie ulic Szyb Walenty i Klary w Rudzie, ruszyły w lipcu zeszłego roku. Niestety, po niespełna trzech miesiącach robót wykonawca opuścił plac budowy, ponieważ w wyniku ogólnej sytuacji w branży budowlanej firma zbankrutowała. Finał sprawy był tym bardziej zaskakujący, że spółka wielokrotnie realizowała miejskie inwestycje i z prac tych wywiązywała się bardzo dobrze. W tej sytuacji miastu nie pozostało nic innego, jak tylko robić wszystko, by jak najszybciej wznowić roboty przy budowie rond turbinowych.

- Miasto musiało dotrzymać umownych terminów związanych z wypowiedzeniem umowy, a to odsuwało w czasie kolejne etapy wznowienia prac budowlanych – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Z tego też powodu inwentaryzację wykonanych robót można było rozpocząć dopiero pod koniec listopada zeszłego roku, czyli wtedy, gdy upływał termin wypowiedzenia umowy. Dopiero na tej podstawie można było zaktualizować projekt wykonawczy i ogłosić przetarg na ukończenie przebudowy ul. 1 Maja - dodaje.

Inwestycję dokończy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” z Siemianowic Śląskich. Spółka będzie musiała w całości wykonać przebudowę sieci elektroenergetycznych, rozbiórkę wiaduktu przy ul. 1 Maja, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie dróg. Na niej będzie też spoczywał obowiązek ukończenia robót, które zostały rozpoczęte przez poprzedniego wykonawcę, w tym m.in.: wykonanie nawierzchni ulic, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci teletechnicznej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Co ważne, nowy wykonawca obejmie 4-letnią gwarancją całość robót, w tym też prace wykonane przez firmę INFRAPOL.

Najważniejszą częścią inwestycji będzie budowa dwóch rond turbinowych, które ułatwią wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty. W ten sposób zostanie usprawniona komunikacja w strategicznym gospodarczo obszarze miasta. – Dzięki dwóm pasom ruchu przez ronda będzie mogło przejechać więcej pojazdów. Kierowcy przed wjazdem na rondo będą musieli wybrać odpowiedni pas zgodnie z planowanym kierunkiem wyjazdu – wyjaśnia Jacek Otrębski z wydziału dróg i mostów urzędu miasta. Pierwsze rondo powstanie na przecięciu ulic 1 Maja i Szyb Walenty, drugie połączy ul. 1 Maja z drogami dojazdowymi do projektowanego obiektu handlowego oraz do niezagospodarowanych jeszcze terenów inwestycyjnych.

- Inwestycja wymusi zmiany w organizacji ruchu – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. - Przebudowywany odcinek ul. 1 Maja zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem komunikacji zbiorowej, a objazd zostanie poprowadzony nowym odcinkiem trasy N-S – tłumaczy. Szczegóły dotyczące utrudnień w ruchu drogowym będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl .

Ulica 1 Maja ma szczególne znaczenie dla miasta, ponieważ łączy na osi północ-południe Drogową Trasę Średnicowa, autostradę A-4 i drogę krajową DK-44. Z kolei ulica Szyb Walenty przebiega przez strategiczny gospodarczo obszar miasta, gdzie swoje siedziby usytuowały m.in. takie firmy jak Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny, Rudpol-Opa, Carbomech, Strabag oraz Biedronka.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter