Kir Żałobny

20 mln zł dla przedsiębiorców z Rudy Śląskiej

20 mln zł dla przedsiębiorców z Rudy Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej pozyskał 20 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Jest o maksymalna kwota, jaka mogła zostać przyznana miastu. - Pierwsze środki pomocowe już zostały wypłacone. Jest to 315 tys. zł w formie pożyczek z Funduszu Pracy dla 63 mikroprzedsiębiorców z Rudy Śląskiej - wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

O środki z Funduszu Pracy właściciele małych firm z Rudy Śląskiej mogli się starać już od 2 kwietnia. Do tej pory o taką formę pomocy zwróciło się już 328 osób. Co istotne, nabór cały czas trwa i nie ma przewidzianej granicznej daty jego zakończenia. Składający wnioski mogą starać się o maksymalnie 5 tys. zł pożyczki. - Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia - tłumaczy Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

W ostatnich dniach Urząd Pracy ogłosił także dwa kolejne nabory dedykowane przedsiębiorcom, w których mogą się oni ubiegać o wsparcie. W pierwszym przypadku chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast w drugim przypadku o dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika. - W przypadku tych form pomocy jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od stopnia spadku obrotu będących skutkiem trwającej epidemii – wskazuje dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej. Jak informują przedstawiciele rudzkiego PUP-u, do tej pory o taką pomoc wnioskowało odpowiednio 24 i 11 przedsiębiorców. W przypadku pierwszego z naborów czas na składanie wniosków upływa 24 kwietnia, natomiast w przypadku drugiego 28 kwietnia.

O dofinansowanie  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne mogą się także starać rudzkie organizacje pozarządowe. - Dotyczy to także kościelnych osób prawnych czy klubów sportowych – informuje Beata Płaczek. - Tutaj głównym warunkiem uzyskania wsparcia jest wskazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Nabór wniosków potrwa do końca kwietnia – dodaje.

Przypomnijmy, że pakiet osłon dla rudzkich przedsiębiorców wprowadziły także władze Rudy Śląskiej. Dotyczą one w głównej mierze obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych należących do miejskiego zasobu. - Do tej pory o pomoc taką zwróciło się do nas ok. 50 właścicieli firm. Pierwsze zgody na taką obniżkę wydaliśmy jeszcze przed świętami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ponadto przedsiębiorcy do rudzkiego magistratu mogą kierować wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości, czy umorzenie części zaległości. - Otrzymaliśmy już kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Wszystkie one na bieżąco są analizowane, kontaktujemy się także wnioskodawcami w celu weryfikacji danych lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów – informuje prezydent. Decyzją rudzkich władz do końca maja wstrzymane będą także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty.

Każda firma lub instytucja z terenu Rudy Śląskiej, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może także liczyć na zwolnienie z opłaty śmieciowej. Tutaj warunkiem jest złożenie tzw. deklaracji „zerowej” za ten czas. - Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość, bo na przykład w budynku są też inne firmy lub mieszkania, to informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji – precyzuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oferuje także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Dotyczy ona możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do spółki.

Wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez miasto w związku z epidemią koronawirusa znajdują się na stronie www.rudaslaska.pl/koronawirus.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter