Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Kruszewska

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 3061, 3062, 32 244 90 49.

e-mail: fundusze@ruda-sl.pl

Zadania:

 • analizowanie i prognozowanie rozwoju Miasta, w tym prowadzenie banku informacji o Mieście,
 • zarządzanie procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta i koordynacja jego realizacji,
 • aktualizacja i monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami opinii publicznej w zakresie zadań związanych z realizacja Strategii Rozwoju Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • analizowanie i opiniowanie pod kątem zgodności ze strategią propozycji zadań zgłaszanych do pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych,
 • koordynacja składania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym prowadzenie Bazy Projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie promocji przedsiębiorczości i terenów strategicznych gospodarczo,
 • koordynacja obsługi inwestorów, w tym tworzenie i administrowanie ofertami inwestycyjnymi,
 • tworzenie i bieżąca aktualizacja informacji w zakresie małej i średniej przedsiębiorczości, w tym obsługa Rady Gospodarczej.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa