Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Anna Jastrzębska

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 5181, 5190

Zadania:

1. Referat Wymiaru Podatków

 • prowadzenie ewidencji podatników w zakresie podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • wymiar podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 • koordynacja pomocy publicznej w zakresie Miasta,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg stanowiących i nie stanowiących pomocy publicznej,
 • przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień w tym zakresie,
 • planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

2. Referat Egzekucji Administracyjnej

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ustalania lub określania i pobierania,
 • prowadzenie, w przypadku wyznaczenia, postępowań na rzecz innych wierzycieli, w przypadku zbiegu egzekucji,
 • stosowanie środków egzekucyjnych,
 • dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą zajętych ruchomości, papierów wartościowych i praw majątkowych,
 • sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na podstawie tytułu wykonawczego,
 • orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.


strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa