Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Bogusława Opaczyńska

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2060, 2070, 2071

e-mail: um_nadzor@ruda-sl.pl

Zadania:

  • prowadzenie zbioru danych dotyczących spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
  • prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym Miasta w ramach nadzoru właścicielskiego,
  • uczewstniczenie w działaniach związanych z prywatyzacją lub przekształceniami spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
  • prowadzenie bazy mienia Miasta,
  • tworzenie i prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych stanowiących własność Miasta,
  • sporządzanie informacji o stanie mienia do wykonania budżetu Miasta,
  • prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta,
  • koordynacja przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Ruda Śląska.strategia

Śląsko godka

  • kidnac - nalać trochę wody
  1. web developer: Artur Kępa