Komisje

Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości
1. Marek Wesoły - Przewodniczący
2. Marek Kobierski
3. Andrzej Pacławski
4. Mariusz Pakuza
5. Dariusz Potyrała
6. Norbert Rózga
7. Andrzej Stania
8. Dorota Tobiszowska

Komisja Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
1. Dorota Tobiszowska - Przewodnicząca
2. Joanna Kołada
3. Stefania Krawczyk
4. Andrzej Pacławski
5. Dariusz Potyrała

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
1. Joanna Kołada - Przewodnicząca
2. Grzegorz Handler
3. Witold Hanke
4. Katarzyna Irena Korek
5. Stefania Krawczyk
6. Kazimierz Myszur
7. Henryk Piórkowski
8. Krzysztof Rodzoch
9. Norbert Rózga
10. Andrzej Stania
11. Dorota Tobiszowska
12. Michał Wieczorek

Komisja Ochrony Środowiska
1. Józef Skudlik - Przewodniczący
2. Cecylia Gładysz
3. Grzegorz Handler
4. Sławomir Ochliński
5. Andrzej Pacławski
6. Jakub Wyciślik

Komisja Kultury
1. Agnieszka Płaszczyk - Przewodnicząca
2. Władysław Dryja
3. Cecylia Gładysz
4. Witold Hanke
5. Jacek Jarocki
6. Stefania Krawczyk
7. Sławomir Ochliński
8. Krzysztof Rodzoch
9. Dorota Tobiszowska
10. Jakub Wyciślik

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej
1. Władysław Dryja - Przewodniczący
2. Jacek Jarocki
3. Władysław Kucharski
4. Kazimierz Myszur
5. Mariusz Pakuza
6. Agnieszka Płaszczyk
7. Krzysztof Rodzoch
8. Józef Skudlik
9. Michał Wieczorek

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta
1. Andrzej Pacławski - Przewodniczący
2. Marek Kobierski
3. Katarzyna Irena Korek
4. Sławomir Ochliński
5. Mariusz Pakuza
6. Henryk Piórkowski
7. Józef Skudlik
8. Marek Wesoły
9. Jakub Wyciślik

Komisja Oświaty
1. Marek Kobierski - Przewodniczący
2. Władysław Dryja
3. Cecylia Gładysz
4. Witold Hanke
5. Jacek Jarocki
6. Władysław Kucharski
7. Kazimierz Myszur
8. Krzysztof Rodzoch
9. Marek Wesoły

Komisja Rewizyjna
1. Andrzej Stania - Przewodniczący
2. Katarzyna Irena Korek - Wiceprzewodnicząca
3. Grzegorz Handler
4. Sławomir Ochliński
5. Andrzej Pacławski
6. Dariusz Potyrała
7. Marek Wesoły