Komisje

Komisja Rewizyjna
1. Katarzyna Irena Korek - Przewodnicząca
2. Andrzej Stania - Wiceprzewodniczący
3. Roman Kubica
4. Andrzej Pacławski
5. Mariusz Pakuza
6. Agnieszka Płaszczyk
7. Wioletta Tkocz

Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości
1. Mariusz Pakuza - Przewodniczący
2. Ewa Chmielewska
3. Andrzej Pacławski
4. Aleksandra Skowronek
5. Marek Szymański
6. Wioletta Tkocz
7. Dorota Tobiszowska
8. Dariusz Wesoły
9. Marek Wesoły
10. Łukasz Wodarski - Wiceprzewodniczący

Komisja Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
1. Andrzej Stania - Przewodniczący
2. Katarzyna Irena Korek
3. Władysław Kucharski
4. Andrzej Pacławski
5. Marcin Pierończyk
6. Krzysztof Rodzoch
7. Aleksandra Skowronek

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
1. Stefania Krawczyk - Przewodnicząca
2. Ewa Chmielewska
3. Witold Hanke
4. Katarzyna Irena Korek
5. Roman Kubica
6. Kazimierz Myszur
7. Krzysztof Rodzoch
8. Aleksandra Skowronek
9. Marek Szymański
10. Wioletta Tkocz
11. Dorota Tobiszowska

Komisja Ochrony Środowiska
1. Dariusz Wesoły - Przewodniczący
2. Ewa Chmielewska
3. Stefania Krawczyk
4. Andrzej Pacławski
5. Marcin Pierończyk
6. Zofia Skowrońska
7. Marek Szymański - Wiceprzewodniczący
8. Łukasz Wodarski
9. Rafał Wypior

Komisja Kultury
1. Wioletta Tkocz - Przewodnicząca
2. Witold Hanke
3. Jacek Jarocki
4. Stefania Krawczyk
5. Władysław Kucharski
6. Marcin Pierończyk
7. Agnieszka Płaszczyk
8. Krzysztof Rodzoch
9. Aleksandra Skowronek
10. Marek Szymański
11. Łukasz Wodarski
12. Rafał Wypior

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej
1. Władysław Kucharski - Przewodniczący
2. Jacek Jarocki
3. Roman Kubica
4. Kazimierz Myszur
5. Mariusz Pakuza
6. Agnieszka Płaszczyk
7. Krzysztof Rodzoch
8. Marek Szymański
9. Łukasz Wodarski
10. Dariusz Wesoły
11. Marek Wesoły

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta
1. Ewa Chmielewska - Przewodnicząca
2. Katarzyna Irena Korek
3. Władysław Kucharski
4. Andrzej Pacławski
5. Henryk Piórkowski
6. Zofia Skowrońska
7. Mariusz Pakuza
8. Andrzej Stania
9. Dorota Tobiszowska
10. Marek Wesoły

Komisja Oświaty
1. Łukasz Wodarski - Przewodniczący
2. Witold Hanke
3. Jacek Jarocki
4. Władysław Kucharski
5. Kazimierz Myszur
6. Marcin Pierończyk
7. Krzysztof Rodzoch
8. Aleksandra Skowronek
9. Marek Wesoły
10. Rafał Wypior

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Dorota Tobiszowska - Przewodnicząca
2. Andrzej Stania - Wiceprzewodniczący
3. Ewa Chmielewska
4. Krzysztof Rodzoch
5. Wioletta Tkocz
6. Dariusz Wesoły