Przydatne linki

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych - serwis wiadomości, informacje o funduszach, programach pomocowych itd.

www.siecsplot.pl - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych

www.klon.org.pl - Stowarzyszenie KLON/JAWOR

www.bazy.klon.org.pl - elektroniczna baza danych organizacji pozarządowych i instytucji

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.boris.org.pl - Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

www.pafw.pl - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

www.fundusze.ngo.pl -  baza danych o możliwościachpozyskania krajowych i zagranicznych funduszy dla organizacji

www.batory.org.pl - Fundacja im. Stefana Batorego

www.cris.org.pl - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

www.mostkatowice.pl - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.gcop.gliwice.pl - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

www.cofund.org.pl - Fundacja Fundusz Współpracy

www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.bdr.org.pl - Bank Drugiej Ręki

www.wolontariat.org.pl - Centrum Wolontariatu

www.slask.ngo.pl - portal śląskich organizacji pozarządowych

www.filantropia.org.pl - Akademia Rozwoju Filantropii

www.isp.org.pl/kompas - Instytut Spraw Publicznych - strona projektu "KOMPAS - budowanie przyjaznego środowiska prawnego i społecznego dla organizacji pozarządowych

www.katowice.roefs.pl- Regionalny Ośrodek EFS w Katowicach

http://poradnik.ngo.pl - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych portalu ngo.pl

www.GoNGO.pl - szkolenia on-line w zakresie zarządzania projektami unijnymi i organizacją pozarządową

www.ksiegowosc-ngo.pl - bezpłatna platforma praktycznej wiedzy o księgowości dla NGO