Poradnictwo obywatelskie

Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej udziela bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla mieszkańców miasta zgodnie ze standardami udzielania porad takimi jak: poufność, bezpłatność, bezstronność, niezależność, samodzielność klienta, otwartość na wszystkich, aktualność informacji.

Porady są udzielane w Nowym Bytomiu, ul. Jadwigi Markowej 22, tel. 698 451 777:
w poniedziałki i środy od 15.00 do 19.00
oraz w piątki od 9.00 do  13.00.