Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiana umów najmu garaży

Zmiana umów najmu garaży

Z uwagi na wątpliwości co do skuteczności postanowień umów najmu pod garażem w zakresie wypowiedzenia umów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, podwyższenia czynszu w związku z podwyższeniem podatku VAT, podwyższenia czynszu poprzez zmianę Zarządzenia Prezydenta Miasta, w trybie oświadczenia wynajmującego informuję, że w okresie od 01.08.2019r. do 30.06.2020r. zostaną podjęte działania celem usunięcia ww. postanowień umownych poprzez zawarcie nowej umowy lub aneksu do umowy. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegną zmianie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter