Header decorative image
Kir Żałobny

Terminy świadczeń wypłacanych w maju

Terminy świadczeń wypłacanych w maju

Świadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej planowane do wypłaty w maju br., zostaną wypłacone w następujących terminach:

•    świadczenia wychowawcze (500+) zostaną wypłacone w dniach od 11 do 12 maja br.;
•    zasiłki pielęgnacyjne zostaną wypłacone do 7 maja br.
•    pozostałe świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zostaną wypłacone do 13 maja br.;
•    zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie zostaną wypłacone w dniach od 14 do 15 maja br.;
•    świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w dniu 18 maja br.;
•    świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.
Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20. Klienci będą informowani telefonicznie, w jakim dniu i o której godzinie muszą się zgłosić po ich odbiór.
Podczas odbioru talonów/bonów należy bezwzględnie zachować środki ostrożności oraz zastosować się do zaleceń pracowników.

W przypadku świadczeń niewypłaconych, pracownicy działów merytorycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą kontaktować się z klientami telefonicznie. Jednocześnie w przypadku pojawienia się wątpliwości ze strony klientów  lub w kwestii uzyskania dodatkowych informacji w sprawie nierozpatrzonych wniosków, należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami działów merytorycznych. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami Sekcji Pracowników Socjalnych adekwatnie do miejsca zamieszkania.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa dostęp do osrodka jest ograniczony do minimum. Od 6 maja br. dokumenty trzeba zostawiać w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem,  w godzinach od 7.30 do 15.00.  Na dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter