Header decorative image
Kir Żałobny

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

loga

Od 6 grudnia trwa rekrutacja nauczycieli spośród szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”, który realizowany jest w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Działania zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej poprzez stworzenie w 20 szkołach i 2 przedszkolach w okresie do lipca 2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Działania w ramach projektu skierowane są do 20 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym: 6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 2 techników i 2 zasadniczych szkół zawodowych oraz 2 przedszkoli zatrudniających minimum 5 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie. Równocześnie wsparciem w projekcie objętych zostanie 342 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym 22 dyrektorów ww. szkół i przedszkoli.

Udział nauczycieli w projekcie obejmujący min. współtworzenie rocznego planu wspomagania dla szkół i przedszkoli, cykl warsztatów wzbogaconych o wykłady i konsultacje oraz tworzenie forów wymiany doświadczeń – tzw. sieci współpracy i doskonalenia, przyczyni się do poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli oraz jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli w Rudzie Śląskiej. Rekrutacja nauczycieli odbywać się będzie pod nadzorem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którzy rozpoczęli współpracę z wyłonionymi placówkami w listopadzie i potrwa do 19 grudnia br.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są wypełnić załączniki nr 2 - 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter