Header decorative image
Kir Żałobny

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu. W trakcie posiedzenia negatywnie zaopiniowano zmiany w projekcie ustawy Prawo wodne, której przyjęcie spowoduje podwyżki cen wody dla mieszkańców i przemysłu.

Równie krytycznie zarząd Związku odniósł się do nowelizacji ustawy o działalności  leczniczej. Nowelizacja ta różnicuje dostęp mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) do świadczeń zdrowotnych w zależności od zasobności jst, co zdaniem zarządu Związku może budzić wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucją. Jest to de facto ukryte przerzucanie kosztów dotyczących finansowania opieki zdrowotnej na samorządy lokalne.

Wyrażono też opinię, iż dużym błędem było nieuwzględnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (przyjętym przez Samorząd Województwa Śląskiego w grudniu 2014 r.) możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter