Kir Żałobny

Ogłoszenie dotyczące zamiaru połączenia instytucji

Ogłoszenie dotyczące zamiaru połączenia instytucji

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zgodnie z dyspozycją § 2 uchwały NR PR.0007.10.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury, podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty oraz Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej  i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie: Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter