Kir Żałobny

Komunikat dla przedsiębiorców

Komunikat dla przedsiębiorców

Rachunki bankowe wskazane kontrahentom Miasta Ruda Śląska przez Urząd Miasta Ruda Śląska do zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy i Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych (dla nieruchomości gminy i Skarbu Państwa) są rachunkami wirtualnymi (technicznymi), nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. A zatem Miasto Ruda Śląska nie ma obowiązku zgłaszania tych rachunków wirtualnych naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, a tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. białej liście podatników).

Rachunki dotyczące opłat na rzecz gminy zostały utworzone do rachunku bankowego rozliczeniowego o numerze 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035, który widnieje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Rachunki dotyczące opłat na rzecz Skarbu Państwa zostały utworzone do rachunku bankowego rozliczeniowego o numerze 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784, który widnieje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter