Header decorative image
Kir Żałobny

Jakość powietrza w województwie śląskim

Jakość powietrza w województwie śląskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia o głównych przyczynach złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz o sposobach informowania o jakości powietrza w województwie śląskim.

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu.
Więcej na ten temat: http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/1.pdf

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w bardzo szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej jakości powietrza jak również o prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę. Na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.
Więcej na ten temat: http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/2.pdf

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter