Header decorative image
Kir Żałobny

Badanie satyskacji pacjentów

Badanie satyskacji pacjentów

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu zadowolenia pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Ankieta jest skierowana do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824, kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28) i Rybniku (ul. 3 Maja 29). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 4 minut.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter