Komisje

Komisja Rewizyjna

 • Katarzyna Irena Korek - Przewodnicząca
 • Andrzej Stania - Wiceprzewodniczący
 • Roman Kubica
 • Andrzej Pacławski
 • Mariusz Pakuza
 • Agnieszka Płaszczyk
 • Wioletta Tkocz

Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości

 • Mariusz Pakuza - Przewodniczący
 • Wioletta Nowak
 • Andrzej Pacławski
 • Krzysztof Piechaczek
 • Marek Szymański
 • Dariusz Wesoły
 • Łukasz Wodarski - Wiceprzewodniczący

Komisja Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa

 • Andrzej Stania - Przewodniczący
 • Katarzyna Irena Korek
 • Andrzej Pacławski
 • Marcin Pierończyk
 • Krzysztof Rodzoch
 • Zofia Skowrońska

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

 • Stefania Krawczyk - Przewodnicząca
 • Witold Hanke
 • Roman Kubica
 • Kazimierz Myszur
 • Krzysztof Rodzoch
 • Marek Szymański
 • Michał Wieczorek
 • Rafał Wypior

Komisja Ochrony Środowiska

 • Dariusz Wesoły - Przewodniczący
 • Ewa Chmielewska
 • Stefania Krawczyk
 • Wioletta Nowak
 • Andrzej Pacławski
 • Krzysztof Piechaczek
 • Marcin Pierończyk
 • Zofia Skowrońska
 • Marek Szymański - Wiceprzewodniczący
 • Łukasz Wodarski
 • Rafał Wypior

Komisja Kultury

 • Wioletta Tkocz - Przewodnicząca
 • Witold Hanke
 • Jacek Jarocki
 • Stefania Krawczyk
 • Marcin Pierończyk
 • Agnieszka Płaszczyk
 • Krzysztof Rodzoch
 • Marek Szymański
 • Łukasz Wodarski
 • Rafał Wypior

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

 • Dariusz Wesoły - Przewodniczący
 • Jacek Jarocki
 • Roman Kubica
 • Władysław Kucharski
 • Kazimierz Myszur
 • Mariusz Pakuza
 • Agnieszka Płaszczyk
 • Krzysztof Rodzoch
 • Marek Szymański - Wiceprzewodniczący
 • Łukasz Wodarski

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta

 • Ewa Chmielewska - Przewodnicząca
 • Katarzyna Irena Korek
 • Wioletta Nowak
 • Andrzej Pacławski
 • Henryk Piórkowski
 • Zofia Skowrońska
 • Mariusz Pakuza
 • Andrzej Stania

Komisja Oświaty

 • Łukasz Wodarski - Przewodniczący
 • Witold Hanke
 • Jacek Jarocki
 • Władysław Kucharski - Wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Myszur
 • Krzysztof Piechaczek
 • Marcin Pierończyk
 • Krzysztof Rodzoch

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Krzysztof Piechaczek - Przewodniczący
 • Andrzej Stania - Wiceprzewodniczący
 • Roman Kubica
 • Zofia Skowrońska
 • Wioletta Tkocz
 • Dariusz Wesoły