Header decorative image
Kir Żałobny

Zastępcy Prezydenta

Anna Krzysteczko
I Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła również podyplomowe studium organizacji pomocy społecznej. W 2010, 2014 i 2018 r. kandydowała do Rady Miasta i zdobyła mandat radnej. Od 2011 roku pełniła funkcję zastępcy prezydenta miasta. Zgodnie z regulaminem Urzędu Miasta wiceprezydent ds. społecznych sprawuje nadzór nad działalnością wydziałów: zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej, a także Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

Jacek Morek
II Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1997 – 2007 pracował w Urzędzie Miasta Ruda Śląska jako kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”. W latach 2010 – 2014 był wiceprezydentem Rudy Śląskiej. W 2014 roku został prezesem rudzkiego Aquadromu i pełnił tę funkcję do 2016 r. Następnie do 2018 r. pracował w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. W lipcu 2022 r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełniącego funkcję prezydenta miasta do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Wiceprezydent ds. gospodarki komunalnej będzie nadzorował sprawy związane z gospodarowaniem odpadami oraz inwestycjami, głównie drogowymi i komunalnymi, a także będzie nadzorował wydział zarządzania kryzysowego i straż miejską.

Aleksandra Skowronek
III Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2002 – 2005 była naczelnikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w którym pracowała od 1992 roku. W latach 2005 – 2010 była zastępcą prezydenta Rudy Śląskiej, a w latach 2010 – 2014 zastępcą prezydenta Świętochłowic. Następnie w latach 2014 - 2017 pełniła funkcję zastępcy marszałka województwa śląskiego. Była również członkiem zarządu Funduszu Górnośląskiego i prezesem szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich. W latach 2018 - 2022 była radną Rady Miasta Ruda Śląska, której była przewodniczącą.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter