Header decorative image
Kir Żałobny

Prezydent Miasta

Prezydent Michał Pierończyk przy mównicy.

Michał Pierończyk urodził się w 1977 roku w Rudzie Śląskiej. Ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie. W latach 2006 – 2010 był radnym Rady Miasta Ruda Śląska. Od grudnia 2010 roku był zastępcą prezydent miasta, odpowiedzialnym za wydziały Rozwoju Miasta, Zamówień Publicznych, Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Spraw Lokalowych, Biuro Geodety Miasta oraz Biuro Konserwatora Zabytków. W latach 2014 – 2022 reprezentował miasto w Zarządzie Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, a w latach 2015 – 2022 był przedstawicielem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Zespole Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci, pasjonat geografii, historii oraz Śląska.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter