Spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu w 2012 r.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Wirek i Czarny Las
24 kwietnia 2012 r.

- W Wirku nie będzie krematorium. Spotkałam się z inwestorem i doszliśmy do porozumienia w tej sprawie. Rozmawiamy na temat nowej lokalizacji dla krematorium – powiedziała podczas spotkania z mieszkańcami  prezydent  Rudy Śląskiej. Tę deklarację  mieszkańcy  przyjęli oklaskami. Tym razem Grażyna Dziedzic spotkała się z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu.

- W Rudzie Śląskiej mieliśmy mieć Wałbrzych! Dziś dzieje się inaczej i to dzięki pani – takimi słowami zwrócił się do prezydent Grażyny Dziedzic jeden z uczestników spotkania. – Jako dziadek chcę oglądać swoje wnuki tu, w swoim mieście – dodawał. Podczas spotkania z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu prezydent Rudy Śląskiej zwróciła uwagę na szczególne miejsce, jakie  na mapie gospodarczej miasta zajmuje górnictwo. – Musimy prowadzić taką politykę, by „dobrze żyć” z górnictwem - mówiła prezydent Dziedzic. – Łącznie dzięki branży węglowej żyje  przecież połowa naszego miasta. Z górnictwa do miejskiej kasy wpływają też spore dochody. Chcę jednak podkreślić, że stawiamy kopalniom twarde warunki wydobycia, żeby szkody górnicze były jak najmniej uciążliwe i jak najszybciej usuwane – dodawała.

O tym, że Ruda Śląska nie jest gminą podupadającą, ale stawiającą na rozwój świadczyła chociażby wymieniona przez prezydent Dziedzic lista inwestycji, które w najbliższym czasie planowane są na terenie Wirku i Czarnego Lasu. Wśród nich na 2012 rok zaplanowano m.in. budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w ramach programu „Radosna Szkoła”, termomodernizację przedszkola przy ul. Licealnej oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Jankowskiego. W najbliższym czasie planowana jest także budowa parkingów przy ul. Joliot-Curie oraz w rejonie wireckiego liceum. Plan inwestycyjny dla wspomnianych dzielnic na rok 2013 będzie zaś obejmował budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Wirku, budowę budynku użyteczności publicznej (sądu rejonowego) w Czarnym Lesie, czy budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. 1 Maja-Targowa do Potoku Bielszowickiego wraz z wylotem w rejonie ul. Brata Alberta. W Wirku i Czarnym Lesie przybędzie także placyków zabaw – jeden z nich zbudowany zostanie przy ul. 1 Maja 322, drugi przy ul. Osiedlowej 13c.

Główne cele dla miasta na najbliższy czas to drogi i rozwój szkół – podkreślała w trakcie spotkania prezydent. Z pewnością powinni się także ucieszyć amatorzy rowerowych wycieczek. Grażyna Dziedzic zapowiedziała bowiem, że przy remontach istniejących dróg rozważana będzie możliwość poszerzenia ich o pasy dla jednośladów.

Tradycyjnie mieszkańcy zwracali uwagę władz miasta na kwestię bezpieczeństwa w mieście, nieuporządkowanych terenów oraz na konieczność budowy nowych parkingów. Padały również pytania o ostatnie podwyżki usług wodnokanalizacyjnych. W tracie spotkania prezydent Dziedzic uspokoiła mieszkańców, że w najbliższym czasie nie są planowane żadne podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków. Zapowiedziała też kolejny cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. – Finanse publiczne powinny być jawne i pod kontrolą publiczną, stąd też będę się z państwem spotykała raz w roku – zapewniła prezydent Dziedzic.