Header decorative image
Kir Żałobny

Wandal zatrzymany

Wandal zatrzymany

Strażnicy miejscy kolejny raz ujęli sprawcę dewastacji mienia. Tym razem w ich ręce wpadł 19-letni wandal, który wraz ze swoim kolegą zniszczył elewację budynku przy ul. Poloczka 9 umieszczając na niej symbole III-ligowego śląskiego klubu piłkarskiego.

Zdewastowana elewacja budynku przy ul. Poloczka

W dniu 15.04.2020 r. o godzinie 23.45 strażnicy patrolujący okolicę zostali powiadomieni przez dyżurnego o dwóch osobach w kominiarkach malujących napisy na elewacji ww. budynku. Sprawcy po zauważeniu patrolu rozpoczęli ucieczkę. Pechowo jeden z nich wbiegł na grząski, podmokły teren gdzie utknął i skąd strażnicy musieli pomóc mu się wydostać.

Sprawca otrzymał dwa mandaty w najwyższej możliwej wysokości – jeden za umieszczanie napisów na elewacji budynku oraz drugi za nieprzestrzeganie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oprócz tego będzie musiał pokryć koszty przywrócenia elewacji do stanu poprzedniego. Jeśli zdecyduje się ujawnić kim był jego towarzysz koszty te mogą być podzielone na dwie osoby. Jeśli nie, będzie musiał pokryć wszystko z własnej kieszeni.

Wróć