Header decorative image
Kir Żałobny

Uwaga na śnieg na dachach!

Uwaga na śnieg na dachach!

W związku z rekomendacją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Straż Miejska w Rudzie Śląskiej zaleca stosowanie rozporządzenia Wojewody Śląskiego z 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych w zakresie monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania.

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia stanu zagrożenia.

Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Wróć