Header decorative image
Kir Żałobny

Aktualności NGO

Czytaj cały artykuł
„Do pracy przez sztukę - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”

„Do pracy przez sztukę - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Zapraszamy do udziału w seminariach w ramach projektu „Do pracy przez sztukę - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Czytaj cały artykuł
Szkolenie "Pozyskiwanie funduszy unijnych"

Szkolenie "Pozyskiwanie funduszy unijnych"

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Pozyskiwanie funduszy unijnych".

Czytaj cały artykuł
Nabór na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Nabór na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z woj. śląskiego: "Dostęp do informacji publicznej" - w czerwcu 2011 w Katowicach.

Czytaj cały artykuł
„Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”

„Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”

Zapraszamy rudzkie podmioty ekonomii spolecznej do skorzystania z bezpłatnych usług szkoleniowych, doradczych oraz coachingu i punktu informacyjnego.

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

Tekst projektu wraz z opisem sposobu i terminu konsultacji znajdziecie Państwo w zakładce: Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego.

Ruda Śląska podziękowała Pozarządowcom już po raz piąty

Wszyscy zostali pięknie przywitani przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych Mirosławę Szołkiewicz. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Andrzej Stania – organ nadzorujący rudzkie organizacje trzeciego sektora i Gospodarz gali.

Czytaj cały artykuł
Szkolenie z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Szkolenie z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" zaprasza na szkolenie z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj cały artykuł
Posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego

Posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego

9 czerwca o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj cały artykuł
Posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego

Posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego

Prezydent Miasta zaprasza na posiedzenie Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Bezpłatne konsultacje

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM zaprasza do BEZPŁATNEGO Punktu Konsultacyjnego, prowadzonego w ramach projektu "Szkoła Ekonomii Społecznej".

Ustawa "o praniu pieniędzy" - przypominamy o nowych obowiązkach dla organizacji!

Od 2001 r. obowiązuje Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276). Dotyczy ona zabezpieczenia i zapobiegania nielegalnym transakcjom finansowym, zwłaszcza tym związanym ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wśród instytucji, które mają obowiązek stosować procedury zabezpieczające są np. banki, domy maklerskie, ale także fundacje (od 2004 r.) i stowarzyszenia (od 2009 r.).

Oferta współpracy w ramach programu Progress

Rada Miasta Essex, położonego we wschodniej Anglii, poszukuje potencjalnych partnerów do podjęcia współpracy.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

PO FIO w 2011 r. - ogłoszenie konkursu

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

"Barwy Wolontariatu" - edycja 2010 rozpoczęta!

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać można do dnia 30 listopada 2010, a uczynić to mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

„Rodzinnie, zdrowo - na sportowo”

Już po raz kolejny Festyn odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 36 w Orzegowie. Celem festynu była integracja rodzin.

***Świąteczna Zbiórka Żywności 2010***

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych wolontariuszy i opiekunów odbędzie się w Urzędzie Miasta (sala nr 211 lub Sala Sesyjna) w dniu 26 listopada 2010 r. (piątek) o godz. 16.

Zaproszenie na Śląską Galę Wolontariatu

Motywem przewodnim Gali w tym roku będzie „Wolontariat a niepełnosprawność”. Odbędzie się panel dyskusyjny pokazujący problem wolontariatu i niepełnosprawności z różnych perspektyw.

***Gratulacje dla Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy***

Spośród 143 projektów poddanych ocenie merytorycznej dofinansowanie uzyskalo 29. Wśród nich znalazło się projekt "Poradnictwo bliżej obywatela" o wartości 1.617.940 zł stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy.

Zaproszenie na spotkanie dot. Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla szkół podstawowych

W dniu 28 maja o godz. 10.30 w siedzibie Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" przy ulicy Ballestremów 16 odbyło się podsumowanie i uroczyste rozdanie nagród w drugiej edycji konkursu plastycznego. Na konkurs wpłynęło 9 prac z 2 rudzkich szkół podstawowych.

Rudzkie Stowarzyszanie Pomocy Ofiarom Przestępstw współorganizatorem śląskiego seminarium NGO

22 czerwca w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt, ul. Warszawska 37 w Katowicach odbędzie się seminarium pod nazwą "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych".

Konkurs - Zielona Fala Garniera

Konkurs dla organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury, klubów sportowych ... działających w sferze ekologii i zainteresowanych promocją działań ekologicznych.

Pomoc dla powodzian

Prośba o pomoc finansową...

Młodzież działa! Wolontariusze z zagranicy już są w Rudzie Śląskiej!

130 młodych, pełnych zapału, energii i otwartych na nowe doświadczenia wolontariuszy z Niemiec gości w Klubie King?s Kinds ...

Ustawa "o praniu pieniędzy". Nowe obowiązki dla organizacji

Od 2001 r. obowiązuje Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276). Dotyczy ona zabezpieczenia i zapobiegania nielegalnym transakcjom finansowym, zwłaszcza tym związanym ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wśród instytucji, które mają obowiązek stosować procedury zabezpieczające są np. banki, domy maklerskie, ale także fundacje (od 2004 r.) i stowarzyszenia (od 2009 r.).

Zaproszenie na warsztaty terapeutyczne wg Programu Simontona

Warsztaty obejmują 10 dwugodzinnych spotkań dwa razy w tygodniu i są adresowane do chorych na nowotwory (wszystkie, nie tylko rak piersi) oraz ich bliskich. Przewidziane są także konsultacje indywidualne.

Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych...

Platforma wiedzy o księgowości

Wyniki PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazał listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.

Katowice. Bezpłatny punkt konsultacyjny dla organizacji z woj. śląskiego

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum zaprasza do punktu konsultacyjnego, prowadzonego w ramach projektu "Potencjometr" w Katowicach.

Szkolenie dla wolontariuszy 10 czerwca

Urząd Miasta Ruda Śląska organizuje skzolenie z zakresu wolontariatu dla wszystkich zainteresowanych.

Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI zaprasza na film pt.: "Truposz"

Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI zaprasza w środę (19 maj) o godz. 19:00 do kina PATRIA (Ruda Śląska) na film pt.: "Truposz" w reżyserii Jima Jarmuscha.

Stanowisko Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w sprawie wycinania topoli

W ostatnim czasie, pod adresem Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew i Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii EcoTerra napływało szereg informacji i próśb o interwencje, w związku z prowadzoną w mieście wycince topoli. Mieszkańcy wykazywali w związku z tym niepokój o stan środowiska przyrodniczego w Rudzie Śląskiej.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010

Serdecznie gratulujemy wszystkim rudzkim organizacjom, których projekty pomyślnie przeszły pierwszy etap - ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W bieżącym roku 7 rudzkich stowarzyszeń ma szanse na dofinansowanie opracowanych przez siebie projektów.

Ilość aktualności na stronie:

11 23 35
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter