Header decorative image
Kir Żałobny

Zapraszamy do konsultacji społecznych!!!

 

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych nad przyszłorocznym Programem Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi wszystkie rudzkie stowarzyszenia i fundacje poproszone zostały o wypelnienie specjalnie przygotowanej ankiety. W ankiecie mogą przedstawić propozycje konkretnych zadań, które proponowałyby włączyć do Programu Wspołpracy na rok 2010, a także swoje uwagi do realizacji bieżacej wspolpracy.

 

Przypomnijmy, iż zgodnie z   § 8 Karty Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego  współpraca pozafinansowa obejmuje m.in. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, w tym: zorganizowanie w terminie do końca września spotkań wszystkich grup branżowych rudzkiego sektora pozarządowego, w celu poinformowania o planowanych przez Miasto zadaniach do realizacji, zapoznania się ze zgłaszanymi propozycjami ze strony samych organizacji pozarządowych i wspólnym zdefiniowaniu listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.

 

Wypełniona ankietę konsultacyjną mozna odesłać w terminie do końca lipca br.

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: um_orgp@ruda-sl.pl.),
  • drogą listowną (41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, Urząd Miasta / pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych),
  • złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta).

Ankieta konsultacyjna

          

Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter