Header decorative image
Kir Żałobny

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki alkoholowej

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki alkoholowej

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki alkoholowej, planowane do realizacji w 2013 roku w ramach otwartych konkursów ofert:

1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką.
2. Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii.
3. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
4. Działalność Klubów Młodzieżowych.
5. Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży.
6. Dni Profilaktyki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter