Header decorative image
Kir Żałobny

Wystawa ekologiczno - dydaktyczna

 

 

Trwa końcowy etap akcji edukacyjno-ekologicznej pn. ?50 drzew na 50-lecie Rudy Śląskiej?, organizowanej przez Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, przebiegającej pod honorowym patronatem Andrzeja Stani, Prezydenta Miasta.

 

20 października o godzinie 12:00 w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej Bykowinie, przy ulicy Grzegorzka 8 odbędzie się podsumowanie i zakończenie akcji.

 

Od wiosny do września 25 rudzkich szkół i zespołów szkół różnych typów, które zgłosiły akces udziału w akcji, realizowało szereg przedsięwzięć z których najważniejszymi były:

  • przeprowadzenie w szkołach lekcji albo prelekcji na temat zieleni miejskiej Rudy Śląskiej z uwzględnieniem otoczenia danej szkoły i specyfiki dzielnicy;
  • wykonanie gazetek ściennych na temat ?Zielona szkoła w zielonej Rudzie Śląskiej?;
  • przeprowadzenie konkursów rysunkowych dla dzieci pt. ?Moja Ruda jest zielona? albo ?Drzewo moich marzeń?;
  • przeprowadzenie zbiórki baterii lub innych surowców wtórnych i przekazanie ich do utylizacji.

W nagrodę za zbiórkę odpadów i za czynny udział w akcji szkoły mogły sobie symbolicznie ?kupić? od RTPD sadzonki wartościowych drzew: dębów szypułkowych i północnych, buków, lip, klonów, grabów, sosen, świerków, modrzewi i kasztanowców. Sadzonki dzięki uprzejmości dr inż. Kazimierza Szabli, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dostarczyło specjalistyczne gospodarstwo szkółkarskie Nadleśnictwa Brynek. Część sadzonek zapewniło Nadleśnictwo Katowice a część Leśnictwo Panewnik. Dodatkową partię wyhodowali z nasion członkowie RTPD. Łącznie w Rudzie Śląskiej przybyło ponad 400 nowych drzew.

 

Zainteresowanie szkół było nadspodziewanie wielkie. Były takie, które posadziły na swoich terenach nawet po 25 sadzonek.

 

W trakcie podsumowania zostanie otwarta wystawa prac konkursowych młodzieży szkolnej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają upominki książkowe i zestawy materiałów promujących ekologię darowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Przedsięwzięcie RTPD zbiegło się z VII już edycją dorocznego ?Święta Drzewa? oraz wychodzi naprzeciw kampanii ?Miliard Drzew dla Planety Ziemia? prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Po sukcesach tej ogólnoświatowej operacji w roku 2007, kiedy to posadzono 2 miliardy drzew, zamiast zakładanego miliarda, przedsięwzięcie rozrasta się w Kampanię Siedmiu Miliardów Drzew. Ambitny cel zakłada więc posadzenie przynajmniej jednego drzewka przez każdego statystycznego mieszkańca Ziemi do końca 2009 roku. Do tej pory posadzono już ponad 4 miliardy drzew. Rudzianie mają w tym skromny, lecz ważny udział!

 

Bliższe Informacje: Adam Podgórski:akp1951@gmail.com, tel. 0608 853 821

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter