Header decorative image
Kir Żałobny

VIII Dni Ekonomii Społecznej - zaproszenie


Jakie jest miejsce podmiotów ekonomii społecznej w odniesieniu do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego? Czy przedsiębiorstwa społeczne są rozwiązaniem dla lokalnych problemów społecznych w gminie? Na jakim poziomie powinny ze sobą współpracować NGO i JST? Czy rodzaj relacji z sektorem publicznym to tylko kwestie obopólnych korzyści, czy też ma swoje podłoże etyczne? Czy możliwe jest wypracowanie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami ekonomii społecznej? Na te i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź podczas naszego spotkania.


Poprzez ukazanie gmin współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej oraz możliwości płynących z kooperacji z podmiotami trzeciego sektora, świadczących usługi choćby w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, a także poprzez prezentację nowoczesnych narzędzi takich jak: franchising społeczny czy spółdzielnie socjalne drugiej generacji, chcemy zachęcić do tworzenia nowej platformy współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a trzecim sektorem.


Do udziału w VIII Dniach Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszamy władze lokalne i przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli, reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej, instytucji zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.


Spotkanie podsumuje debata z zaproszonych gości na temat możliwości współpracy pomiędzy trzecim sektorem a przedstawicielami świata biznesu.

 

VII Dni Ekonomii Społecznej odbędą się 15 kwietnia 2010  w Auli Akademii Ekonomicznej Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Rybniku, ul. Rudzka 13.

 

Swoje uczestnictwa należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej i przesłać do 12 kwietnia do StowarzyszeniaWspółpracy Regionalnej w Chorzowie pod podane niżej adresy.
Osobami do kontaktu we wszystkich spawach dotyczących konferencji są p. Dorota Krawczewska oraz p. Magdalena Mike, tel. 32 376 75 65, fax: 32 273 26 62; e-mail: d.krawczewska@swr.pl oraz m.mike@swr.pl.
 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter