Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

V edycja konkursu w ramach FOP, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

 

 

W obecnej edycji konkursu wnioski mogą być składane na:

 

Projekty MIKRO

  • Zakres merytoryczny: rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych rozpoczynających działalność i rozwój sektora pozarządowego (obszar tematyczny C)
  • Wnioskodawcy: zarejestrowani nie dłużej niż 1 rok przed złożeniem wniosku do Operatora
  • Okres realizacji: do 12 miesięcy
  • Dofinansowanie: od 5 000 EUR do 15 000 EUR, do 90% kosztów całkowitych projektu

Projekty MAŁE

  • Zakres merytoryczny: poszanowanie zasad demokracji (obszar tematyczny A) oraz podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych (obszar tematyczny B)
  • Wnioskodawcy: zarejestrowani co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku do Operatora
  • Okres realizacji: do 12 miesięcy
  • Dofinansowanie: od 5 000 EUR do 50 000 EUR, do 90% kosztów całkowitych projektu

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej (on-line), a po wydrukowaniu i podpisaniu złożyć do dnia 29.04.2009 r. do godz. 16.00 osobiście w siedzibie Fundacji ?Fundusz Współpracy? lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego - 29.04.2009 r.) na adres:
Fundacja "Fundusz Współpracy"
Dział Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
z dopiskiem ?Konkurs w ramach FOP?

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu zawiera dokument Wytyczne dla Wnioskodawców dostępny na stronie www.funduszngo.pl/demokracja .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w
Fundacji ?Fundusz Współpracy"
tel.: (+48 22) 45 09 868, faks: (+48 22) 45 09 803
(w godzinach od 12 do 15 od poniedziałku do piątku)
e-mail: fop@cofund.org.pl
oraz na stronie: www.funduszngo.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter